ŻYCIE I BEZPIECZEŃSTWO LUDZI

… NIE ISTNIEJE DLA NAS NIC WAŻNIEJSZEGO

Działamy na rynku od 2008 roku doradzając firmom i instytucjom w utrzymaniu w pełni bezpiecznego

i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi miejsca pracy. Służymy fachowym doradztwem,

szkoleniami oraz rozwiązywaniem problemów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co o mnie mówią moi klienci

Profesjonaliści, mili szkoleniowcy, wszystko przygotowane na czas.

Andrzej KowalskiCEOMillermedia

We are very pleased with our new brand identity and the way Enrique conducts his business. It has been a great experience working with him and it’s already certain that we will hire him again.

Sara AndrewsDesignerSandrew Inc.

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDĄ PAŃSTWO OBSŁUGĘ BHP DLA PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ SZKOLENIA BHP

OBSŁUGA BHP

 • analizę i ocenę stanu BHP,
 • opiniowanie,
 • doradztwo z zakresu prawa pracy,
 • reprezentowanie przed organami kontrolnymi,
 • pomoc przy przeprowadzanych kontrolach i audytach,
 • opracowywanie dokumentacji BHP (regulaminy, instrukcje itp.),
 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • zaopatrzenie firmy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, apteczki, gaśnice i inne),
 • dostarczanie wszystkich potrzebnych materiałów (znaków informacyjnych, gaśnic itp.)
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
 • pozostałe zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468)

SZKOLENIA

 1. Szkolenia wstępne (ogólne) BHP
 2. Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe kończą się egzaminem, którego pozytywne zaliczenie umożliwia dalszą pracę na stanowisku.

 • Szkolenia specjalistyczne na wózki widłowe – wszystkie typy + certyfikat europejski
 • Szkolenia okresowe kierowców Przewóz Osób i Rzeczy
 • Kosy spalinowe
 • Kurs spawacza
 • Pilarki mechaniczne
 • HDS, ADR
 • Suwnice
 • Podesty ruchome
 • Burty samowyładowcze
 • Kombajny zbożowe
 • Doradztwo Transportowe
 • Szkolenia podstawowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Prawo jazdy kat B, C, E

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • opracowywanie i aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • opracowanie planów ewakuacji,
 • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • doradztwo techniczne i konsultacje w zakresie ppoż.,
 • próbę ewakuacyjną, organizowanie ewakuacji (scenariusz, organizacja),
 • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego w teorii i praktyce, organizowane próbnej ewakuacji

DORADZTWO

 • Konsultacje i doradztwo w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie,
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie poprawy ochrony przeciwpożarowej w firmie
 • Doradztwo

Przygotowujemy firmy do wprowadzenia zintegrowanych systemów zarządzania, w tym systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Posiadane przez nas doświadczenie oraz wiedza pozwalają naszym klientom podnieść poziom bezpieczeństwa pracy oraz unikać problemów związanych z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i kontrolami organów nadzoru nad warunkami pracy.

Skontaktuj się z nami!

Or follow me on Dribbble, Facebook or Twitter